کارتهای آنالوگ مولتی فانکشن / ورودی-خروجی یونیورسال

ماژول‌های مولتی فانکشن آنالوگ

همراه با Barrier

AP744

ماژول مولتی فانکشن آنالوگ دارای ورودی-خروجی یونیورسال

ماژول AP744 یک ماژول I/O آنالوگ است که شامل 4 ورودی آنالوگ یونیورسال و 4 خروجی آنالوگ یونیورسال است.